Evaluatie

Evaluatie

De juiste aanpak, de juiste leraars ... maar u moet er nog wel voor zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.

 

U bent goed geplaatst om dit te weten: een goede opleiding blijft maar goed als deze hand in hand gaat met een constante en systematische evaluatie.

 

Een efficiënte evaluatie? De enige manier om ervoor te zorgen dat er alles aan is gedaan dat de tongen loskomen.

Daar opleiding een investering is. Daar u recht hebt op tastbare resultaten. Daar deze resultaten wel degelijk zichtbaar moeten zijn, hecht Liren groot belang aan evaluatieprocedures.

Naast de zowel kwalitatieve als kwantitatieve standaardprocedures kunnen wij tevens bijzondere evaluaties implementeren die op bepaalde competenties focussen.

 

Initiële evaluaties.

Voorafgaand aan elke opleiding laat een onlinetest die binnen een toegewezen termijn dient te worden afgelegd ons toe het niveau van de cursisten te bepalen volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR). Er bestaan dertien niveaus: A0, A1-, A1+, A2-, A2+, B1-, B1+, B2-, B2+, C1-, C1+, C2-, C2+.

A0 komt overeen met een echt beginnersniveau en C2+ is het niveau van een echte tweetalige.

Naast de onlinetest raden wij een onderhoud van een tiental minuten met onze docent aan om op die manier de mondelinge competenties te kunnen evalueren.

Door de ingewonnen gegevens met elkaar te vergelijken kunnen wij homogene groepen vormen.

 

Tussentijdse evaluaties.

Voor opleidingen van lange duur kan de docent op verzoek een of meerdere verslagen opstellen over het goede verloop van de lessen en de evolutie van de deelnemers.

 

Verslagen.

 Op het einde van elke cyclus schrijft de docent een gedetailleerd verslag met vermelding van de vorderingen per competentie (gedefinieerd volgens het CEFR-niveau), de attitude en de motivatie van de deelnemers en geeft hij of zij tips en voorstellen mee voor na de opleiding.

 

Tevredenheidsformulieren.

De cursisten wordt per e-mail gevraagd hun mening over de opleiding te geven, een eerste keer na drie weken les en een tweede keer op het einde van de opleiding.