Online-evaluatietest

Online-evaluatietest

Liren heeft een onlinetest voor taalcompetentie ontwikkeld.

 

Idealiter wordt deze test uitgevoerd in combinatie met een test die u aflegt, zelfs aan de telefoon: een gesprek van tien minuten met een van onze leraars. Dit alles om een beter idee te krijgen van de capaciteiten van de nieuwe cursist.

 

Deze onlinetest bestaat uit 40 vragen die een ruime waaier aan competenties bestrijken, zowel op het vlak van grammatica als woordenschat, idiomatische uitdrukkingen of begrijpend lezen.

 

Hiermee kan zo objectief mogelijk het CEFR-niveau (Common European Framework of Reference for Languages - Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen) worden bepaald. Op die manier kunnen wij daarna homogene groepen vormen.

 

Deze test is toegankelijk via onze internetsite en beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands.