Evaluatie

HOU UW OPLEIDINGEN IN HET OOG...

Een goede strategie, goede trainers ... We moeten er ook zeker van zijn dat de doelstellingen gehaald worden.

U bent goed geplaatst om het te weten: een adequate opleiding werkt enkel als deze hand in hand gaat met continue en systematische evaluatie.

Omdat opleiding een investering is. Omdat u het recht heeft om tastbare resultaten te verwachten. Omdat deze resultaten duidelijk moeten zijn, hecht Liren het grootste belang aan het evaluatieproces.

Naast standaard, kwantitatieve en kwalitatieve assessments kunnen we specifieke assessments uitvoeren voor trainingen gericht op een specifieke vaardigheid.

Evaluation

EERSTE EVALUATIES

Voorafgaand aan een training kan een online test, met een toegewezen tijd, het niveau van de studenten bepalen, volgens het Common European Framework of Reference (CEFR). Er zijn 21 niveaus:

 • A0
 • A0.1
 • A0.2
 • A1
 • A1.1
 • A1.2
 • A2
 • A2.1
 • A2.2
 • B1
 • B1.1
 • B1.2
 • B2
 • B2.1
 • B2.2
 • C1
 • C1.1
 • C1.2
 • C2
 • C2.1
 • C2.2

A0 komt overeen met de echte beginner en C2.2 met de echte tweetalige.

Naast deze online test adviseren we een interview van tien minuten met de trainer om rekening te houden met de mondelinge vaardigheden.

Door deze informatie onderling te controleren, kunnen we homogene groepen vormen.

Initial Assessments

TUSSENTIJDSE EVALUATIES

Bij langdurige opleidingen kan de trainer op verzoek een of meerdere rapporten verstrekken over het goede verloop van de cursussen en de goede voortgang van de deelnemers.

RAPPORTEN

Aan het einde van de cyclus maakt de trainer een gedetailleerd rapport met de vooruitgang per vaardigheid (gedefinieerd in CEFR-niveaus), de houding en motivatie van de deelnemers, evenals suggesties voor post-training.

TEVREDENHEIDSFORMULIEREN

De studenten worden ook uitgenodigd - per e-mail - om hun mening te geven over de opleiding, een eerste keer na drie weken les en een tweede keer aan het einde van de opleiding.

Evaluation
Liren

Belgïe

Welgelegenstraat 13 bus 5
1000 Brussel
+32 (0)2 646 27 69
info@liren.be

Luxembourg

19 Um Trenker
L-6962 Senningen
+352 28 79 27 69
admin@liren.lu

 • Linkedin
 • QFor
 • WSE
 • Actiris Brussels